Dielo Ježíša Velkňaza - Rodina Panny Márie

Tu si môžete zadarmo stiahnuť vo formáte PDF články nášho časopisu „Víťazstvo Srdca“.

51 2006 Kresťanská šľachta povolaná k svätosti sv. Heinrich und Kunigunda; sv. Alžbeta Durínska; sv. Anežka Česká; sv. Ľudovít IX.; Jana z Valois; bl. cisár Karol Habsburský
52 2006 Prišiel som hľadať, čo sa stratilo Jacques Fesch; P. Vincent Lebbe; Sr. Emmanuel; P. Donald Calloway
54 2007 Prijatí do matky Cirkvi Frederick Faber; bl. John Henry Newman; Eugenio Zolli
56 2007 Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca biskup Pavol Mária Hnilica; Sr. Lucia z Fatimy; bl. Ján Pavol II.; bl. Matka Tereza; Chiara Lubich
57 2007 Zo života našich misionárov I
58 2007 Zo života našich misionárov II
60 2008 Zo života našich misionárov III
62 2008 Mária pomáha v každej núdzi Johannes Baptist Reus SJ; Br. Albert Chmielowski; sv. Don Bosco; sv. František Saleský; Hermann Cohen; Miriam z Abellinu; bl. Matka Tereza
64 2008 Uzdravujúca Lurdská Panna Mária sv. Bernadeta Soubirous; Louise Marguerite Claret de la Touche; Marie Therese Noblet; sv. Maximilián Kolbe; Leopold Mandič
66 2009 Žehnať a byť požehnaním bl. Ján Pavol II., Kardinál Van Thuân; Br. Mikuláš z Flüe; Terézia Neumannová
69 2009 Matka všetkých národov, cesta k pravému pokoju  
70 2009 Ženie nás Kristova láska  sv. Vincent de Paul; sv. Jozef Benedikt Cottolengo; bl. Mária Euthymia; bl. Matka Tereza
72 2010 Ženie nás Kristova láska II sv. Ján Almužník; Mária Droste zu Vischring (Sr. Mária od Božského Srdca); Jean Vanier; biskup Hermann Raich
73 2010 Kňaz a Kňazská matka I sv. Maximilián Kolbe; Charles de Foucauld; bl. Anna Schäffer; P. Anton Sepp; Mária Sieler; Kardinál Alojz Stepinac; Mária Bordoni; Joachim kardinál Meisner
74 2010 Kňaz a Kňazská matka II Jean Jacques Olier; František Reinisch; Yvonne Aimée de Malestroit; sv. P. Pio; Luigina Sinapi
76 2010 Presvätá tvár   sv. Alžbeta Uhorská; sv. Benedikt Čierny; sv. Damián de Veuster; bl. Pierina de Micheli
77 2010 V Pánovi ste sa stali svetlom. Žite ako deti svetla.  
78 2011 Cez Matku všetkých národov nás Boh vedie do novej epochy   
80 2011 Predrahá krv sv. Norbert z Xantenu; sv. Juliana z Lüttichu; sv. P. Pio; J.P. II a Civitavecchia
81 2011 Sväté deti Gilles Bouhours; sv. Hyacinta z Fatimy; sv. p. Pius X.; Anna de Guigné
82 2011 V Tvojej prítomnosti,Pane Br. Vavrinec od Vzkriesenia; bl. Alžbeta od Najsvätejšej Trojice; brat Kostka
83 2011 Presvätá noc sv. Anton Paduánsky; sv. Terézia z Lisieux; Paul Claudel; sv. Ján Bosco; sv. P. Pio
84 2012 Viera vedie k odovzdanosti, odovzdanosť vedie k životu Alfonz Ratisbonn; sv. Felicita a Perpetua; sv. Ján Nepomucký Neumann; Cassie Bernall
86 2012 Viera nás nesie Elisabeth Leseur; Richard Wurmbrand
87 2012 Ježiš, dôverujem Ti! sv. Faustína Kowalská
88 2012 Očistenie skrze Božiu lásku sv. Katarína z Janova; Mária Simma
89 2012 Poďte, pôjdeme k jasličkám Marcel Van
91 2013 Utrpenie, ktoré sa stane požehnaním sv. Matróna; Manuel Lozano Garrido; Jacquelin de Decker
92 2013 Choďte do celého sveta P. Bonfilius M. Wagner; P. Daniel-Ange; P. Michel-Marie-Sorkine
93 2013 Žitá viera presviedča bl. Matka Tereza; Chiara Corbella
94 2013 Očistec – cesta do neba Mária Anna Jozefa Lindmayr; sv. Mikuláš z Tolentína; bl. A. K. Emmerich; Eugenie Smet; sv. Anna Schäfferová; Eugenie von der Leyen; sv. Faustína Kowalská; sv. P. Pio
95 2013 Kto ma nevidel ako malého, nemôže ma vidieť ani ako veľkého sv. Angela z Foligna; sv. Mikuláš
96 2014 Viera v Krista premieňa život sv. Ľudovít Mária Grignion z Montfortu; Satoko Kitahara; sestra Elvíra
97 2014 Vďačnosť, kľúč ku šťastiu sv. Félix z Cantalice
98 2014 Najväčšia z nich je láska bl. Mária Rafols; P. Paul von Moll
99 2014 Panna Mária, Zornica novej evanjelizácie sv. don Bosco; bl. Matka Tereza; Edel Mary Quinn
100 2014 V každom človeku vidieť Krista sv. Kamil de Lellis; bl. Matka Tereza; sv. Margaréta Mária Alacoque
101 2014 Narodil sa z Márie Panny
102 2015 Kňazský ľud sv. Mikuláš z Flüe; bl. Louis a Zélie Martinoví; Conchita z Mexika; Marta Robinová; Carla Ronci; Fra Immacolato Brienza
103 2015 Ježiš žije! bl. Michal Pro; bl. Anacleto G. Flores; bl. José Sanchés del Río; Ján Kresťankin; Torsten Hartung; Jozef Fadelle
104 2015 Buď pochválená a oslávená sv. Ján Pavol II; sv. Benedikt Labre; sv. Mária Michaela od Najsvätejšej Sviatosti
105 2015 Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi bl. Eusébia Palomino; P. Hans Buob; Don Probo Vaccarini
106 2015 Najväčší deň môjho života sv. Luigi Guanella; Mary Potter; Pavol Mária Hnilica
107 2015 Zavinula ho do plienok sv. Alfonz Mária z Liguori
108 2016 Dôvera sv. Ružena Limská; Matka Eugenia Ravasio; sv. Paschalis Baylon; Margaréta od Najsvätejšej sviatosti; Benigna Consolata Ferrero; Matka Laura; sv. Maximilián Kolbe
109 2016 Milosrdenstvo v našich misiách sv.Zélia a Ľudovít Martinoví
110 2016 Vezmite si Božiu výzbroj sv. Michal archanjel; sv. don Bosco; sv. P. Pio
111 2016 V sile Ducha Svätého víťaziť nad hriechom sv. Ján Pavol II.; Peter Chanel; Kardinál Van Thuan; bl. Anna Maria Taigi; bl. Elisabetta Canori Mora; sv. Leopold Mandič; sv. Jozafát Kuncevič; sv. Klemens Mária Hofbauer; sv. Faustína; bl. Charles de Foucauld; sv. Anton Veľký; sv. Mirjam z Abellinu
112 2016 Milosrdenstvo v našich misiách II Rafael Ferreira de Brito
113 2016 Zachránilo nás dieťa Matka Tereza; Jozefa Menéndez
114 2017 Panna Mária je vždy s nami sv. Gabriel Possenti; Rolf M. Reichle; Marguerite Barankitse; don Giovanni Balzola
    Víťazstvo Srdca - Abonnement Objednávka