Dielo Ježíša Velkňaza - Rodina Panny Márie


Novéna odovzdanosti
Novéna odovzdanosti
Boží služobník páter Dolindo Ruotolo z Neapola po sebe zanechal nesmierne bohaté dedičstvo duchovných spisov. Mimoriadnym klenotom medzi všetkými jeho dielami je Akt odovzdanosti, ktorý mu zjavil sám Pán Ježiš, a preto prináša veľa útechy a vnútorného pokoja. Tieto texty sme pre vás nanovo preložili z talianskeho originálu a rozdelili do deviatich dní vo forme novény.
2 Eur
pridať k objednávke

Krížová cesta podľa Luisy Piccarrety
Krížová cesta podľa Luisy Piccarrety
Ďalším duchovným pokladom je Krížová cesta s meditáciami podľa „Hodín utrpenia nášho Pána Ježiša Krista“ ako ich videla Božia služobnica Luisa Piccarreta. Mnoho svätých sa presvedčilo, že práve rozjímanie krížovej cesty im najviac pomohlo prijať a obetovať vlastné utrpenie. Spolu s Ježišovou obetou na kríži získavajú naše utrpenia nekonečnú hodnotu a hlboký zmysel. Tí, ktorí žijú z tohto prameňa, budú zapálení v láske k Bohu a budú mať naplnený a šťastný život aj v tomto ťažkom čase.
2 Eur
pridať k objednávke

Novéna k sv. Terézii z Lisieux
Novéna k sv. Terézii z Lisieux
Nespočetné zázračné vypočutia modlitieb svedčia o tom, akú moc príhovoru má u Boha táto veľká "malá" svätá. Novéna s myšlienkami z jej bohatých spisov nech poslúži aj Vám k tomu, aby ste zakúsili pomoc tejto pozoruhodnej svätej.
1 Eur
pridať k objednávke

Krížová cesta nášho Pána 1
Krížová cesta nášho Pána 1
Meditácie k zastaveniam krížovej cesty s úryvkami zo Svätého Písma a myšlienkami svätých.
0,80 Eur
pridať k objednávke

Krížová cesta nášho Pána 2
Krížová cesta nášho Pána 2
Meditácie k zastaveniam krížovej cesty s úryvkami zo Svätého Písma a myšlienkami slovanských svedkov viery a svätých, zostavené k Roku sv. Cyrila a Metoda 2013.
0,80 Eur
pridať k objednávke

Pobožnosť k Sedembolestnej
Pobožnosť k Sedembolestnej
Rozjímania nad jednotlivými bolesťami Panny Márie, zostavené z príležitosti Roka Sedembolestnej 2014.
0,80 Eur
pridať k objednávke

Novéna k svätým rodičom Zélii a Luisovi
Novéna k svätým rodičom Zélii a Luisovi
Zélia a Luis Martinoví, rodičia sv. Terezky z Lisieux, sú prví manželia v dejinách Cirkvi kanonizovaní spolu ako manželský pár. Ich svätosť rástla uprostred každodenného rodinného života. Svojím príkladom ukazujú cestu k dokonalosti pre všetkých manželov a rodičov. Preto sme pre Vás pripravili túto novénu s textami a príkladmi z ich života.
1 Eur
pridať k objednávke

Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Novéna k Božiemu milosrdenstvu
Pán Ježiš nám cez sv. Faustínu daroval novénu k Božiemu milosrdenstvu. Počas deviatich dní môžeme privádzať duše k prameňu milosrdenstva, aby načerpali, silu, úľavu a všetky milosti. Pán Ježiš sľubuje, že všetky tieto duše privedie do domu svojho Otca. Je to mocný prostriedok na záchranu duší. Preto sme pre Vás pripravili vreckové vydanie brožúrky s novénou k Božiemu milosrdenstvu, aby ste ju mohli mať vždy a všade pri sebe!
1 Eur
pridať k objednávke

Novéna k sv. Jozefovi
Novéna k sv. Jozefovi
Ite ad Joseph - Choďte k Jozefovi! V tejto novéne sa spoločne zamyslíme nad životom sv. Jozefa a budeme ho vzývať, podobne ako mnohí svätí, pod rôznymi titulmi: ženích Panny Márie, muž modlitby, vodca v duchovnom živote, učiteľ lásky, otec Cirkvi... Každý z Vás tak môže zakúsiť mimoriadnu pomoc sv. Jozefa, pretože tento veľký svätec nesklame nikoho, kto v neho dôveruje!
1 Eur
pridať k objednávke