Dielo Ježíša Velkňaza - Rodina Panny Márie


Pravé Svetlo... 155
Pravé Svetlo... 155


Nr. 155
VI - 2023
1 Eur
pridať k objednávke

Moc ruženca 154
Moc ruženca 154


Nr. 154
V - 2023
1 Eur
pridať k objednávke

Naše deti - Boží obľúbenci 153
Naše deti - Boží obľúbenci 153


Nr. 153
IV - 2023
1 Eur
pridať k objednávke

Láska dáva odvahu 152
Láska dáva odvahu 152


Nr. 152
III - 2023
1 Eur
pridať k objednávke

Uzdravujúca moc a sila odpustenia 151
Uzdravujúca moc a sila odpustenia 151


Nr. 151
II - 2023
1 Eur
pridať k objednávke

Panna Mária Bohorodička 150
Panna Mária Bohorodička 150


Nr. 150
I - 2023
1 Eur
pridať k objednávke

Chudobná betlehemská maštaľka 149
Chudobná betlehemská maštaľka 149


Nr. 149
VI - 2022
1 Eur
pridať k objednávke

Ostaňte v mojej láske 148
Ostaňte v mojej láske 148


Nr. 148
V - 2022
1 Eur
pridať k objednávke

Sviatosť kňazstva II 147
Sviatosť kňazstva II 147


Nr. 147
IV - 2022
1 Eur
pridať k objednávke

Sviatosť kňazstva I 146
Sviatosť kňazstva I 146


Nr. 146
III - 2022
1 Eur
pridať k objednávke

Sviatosť manželstva 145
Sviatosť manželstva 145


Nr. 145
II - 2022
1 Eur
pridať k objednávke

Pomazanie chorých 144
Pomazanie chorých 144


Nr. 144
I - 2022
1 Eur
pridať k objednávke

On vyslobodí svoj ľud z hriechov 143
On vyslobodí svoj ľud z hriechov 143


Nr. 143
VI - 2021
1 Eur
pridať k objednávke

Birmovka 142
Birmovka 142


Nr. 142
V - 2021
1 Eur
pridať k objednávke

Svätá spoveď 141
Svätá spoveď 141


Nr. 141
IV - 2021
1 Eur
pridať k objednávke

Najsvätejšia Eucharistia II 140
Najsvätejšia Eucharistia II 140


Nr. 140
III - 2021
1 Eur
pridať k objednávke

Najsvätejšia Eucharistia 139
Najsvätejšia Eucharistia 139


Nr. 139
II - 2021
1 Eur
pridať k objednávke

Svätý krst 138
Svätý krst 138


Nr. 138
I - 2021
1 Eur
pridať k objednávke

Mária ho zavinula do plienok a uložila do jasieľ 137
Mária ho zavinula do plienok a uložila do jasieľ 137


Nr. 137
VI - 2020
1 Eur
pridať k objednávke

Duchovné povolania - ovocie modlitby 136
Duchovné povolania - ovocie modlitby 136


Nr. 136
V - 2020
1 Eur
pridať k objednávke

Nebuďte ustarostení 135
Nebuďte ustarostení 135


Nr. 135
IV - 2020
1 Eur
pridať k objednávke

Mária, moja Matka 134
Mária, moja Matka 134


Nr. 134
III - 2020
1 Eur
pridať k objednávke

Nebeský Otec pôsobí v našom živote 133
Nebeský Otec pôsobí v našom živote 133


Nr. 133
II - 2020
1 Eur
pridať k objednávke

Nebeského Otca spoznávať, milovať a uctievať III 132
Nebeského Otca spoznávať, milovať a uctievať III 132


Nr. 132
I - 2020
1 Eur
pridať k objednávke

Nebeského Otca spoznávať, milovať a uctievať II 130
Nebeského Otca spoznávať, milovať a uctievať II 130


Nr. 130
V - 2019
1 Eur
pridať k objednávke

Nebeského Otca spoznávať, milovať a uctievať I 129
Nebeského Otca spoznávať, milovať a uctievať I 129


Nr. 129
IV - 2019
1 Eur
pridať k objednávke

Svätý Jozef 128
Svätý Jozef 128


Nr. 128
III - 2019
1 Eur
pridať k objednávke

Všetko veľké sa rodí v tichu 127
Všetko veľké sa rodí v tichu 127


Nr. 127
II - 2019
1 Eur
pridať k objednávke

Moc Ježišovho mena 126
Moc Ježišovho mena 126


Nr. 126
I - 2019
1 Eur
pridať k objednávke

Môj anjel strážca 124
Môj anjel strážca 124


Nr. 124
V - 2018
1 Eur
pridať k objednávke

Sprostredkovať milosť 123
Sprostredkovať milosť 123


Nr. 123
IV - 2018
1 Eur
pridať k objednávke

Odpustenie a zmierenie 121
Odpustenie a zmierenie 121


Nr. 121
II - 2018
1 Eur
pridať k objednávke

Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi 120
Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi 120


Nr. 120
I - 2018
1 Eur
pridať k objednávke

A uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou 119
A uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou 119


Nr. 119
VI - 2017
1 Eur
pridať k objednávke

A obrátili sa... 116
A obrátili sa... 116


Nr. 116
III - 2017
1 Eur
pridať k objednávke

V kríži je spása 115
V kríži je spása 115


Nr. 115
II - 2017
1 Eur
pridať k objednávke

V sile Ducha Svätého víťaziť nad hriechom
V sile Ducha Svätého víťaziť nad hriechom


Nr. 111
IV - 2016
1 Eur
pridať k objednávke

Vezmite si Božiu výzbroj
Vezmite si Božiu výzbroj


Nr. 110
III - 2016
1 Eur
pridať k objednávke

Milosrdenstvo v našich misiách
Milosrdenstvo v našich misiách


Nr. 109
II - 2016
1 Eur
pridať k objednávke

Dôvera
Dôvera


Nr. 108
I - 2016
1 Eur
pridať k objednávke

Najväčší deň môjho života
Najväčší deň môjho života


Nr. 106
V - 2015
1 Eur
pridať k objednávke

Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi


Nr. 105
IV - 2015
1 Eur
pridať k objednávke

Buď pochválená a oslávená
Buď pochválená a oslávená


Nr. 104
III - 2015
1 Eur
pridať k objednávke

Ježiš žije!
Ježiš žije!


Nr. 103
II - 2015
1 Eur
pridať k objednávke

Kňazský ľud
Kňazský ľud


Nr. 102
I - 2015
1 Eur
pridať k objednávke

Narodil sa z Márie Panny
Narodil sa z Márie Panny


Nr. 101
VI - 2014
1 Eur
pridať k objednávke

V každom človeku vidieť Krista
V každom človeku vidieť Krista


Nr. 100
V - 2014
1 Eur
pridať k objednávke

Panna Mária, Zornica novej evanjelizácie
Panna Mária, Zornica novej evanjelizácie


Nr. 99
IV - 2014
1 Eur
pridať k objednávke

Najväčšia z nich je láska
Najväčšia z nich je láska


Nr. 98
III - 2014
1 Eur
pridať k objednávke

Vďačnosť, kľúč ku šťastiu
Vďačnosť, kľúč ku šťastiu


Nr. 97
II - 2014
1 Eur
pridať k objednávke

Viera v Krista premieňa život
Viera v Krista premieňa život


Nr. 96
I - 2014
1 Eur
pridať k objednávke

Kto ma nevidel ako malého, nemôže ma vidieť ani ako veľkého
Kto ma nevidel ako malého, nemôže ma vidieť ani ako veľkého

Nr. 95
VI - 2013
1 Eur
pridať k objednávke

Očistec - cesta do neba
Očistec - cesta do neba


Nr. 94
V - 2013
1 Eur
pridať k objednávke

Žitá viera presviedča
Žitá viera presviedča


Nr. 93
IV - 2013
1 Eur
pridať k objednávke

Choďte do celého sveta
Choďte do celého sveta


Nr. 92
III - 2013
1 Eur
pridať k objednávke

Utrpenie, ktoré sa stane požehnaním
Utrpenie, ktoré sa stane požehnaním


Nr. 91
II - 2013
1 Eur
pridať k objednávke

Poďte, poďme k jasličkám
Poďte, poďme k jasličkám


Nr. 89
VI - 2012
1 Eur
pridať k objednávke

Očistenie skrze Božiu lásku
Očistenie skrze Božiu lásku


Nr. 88
V - 2012
1 Eur
pridať k objednávke

Ježiš, dôverujem Ti!
Ježiš, dôverujem Ti!


Nr. 87
IV - 2012
1 Eur
pridať k objednávke

Viera nás nesie
Viera nás nesie


Nr. 86
III - 2012
1 Eur
pridať k objednávke

Utešovať a prijímať útechu
Utešovať a prijímať útechu


Nr. 85
II - 2012
1 Eur
pridať k objednávke

Viera vedie k odovzdanosti, odovzdanosť vedie k životu
Viera vedie k odovzdanosti, odovzdanosť vedie k životu

Nr. 84
I - 2012
1 Eur
pridať k objednávke

Presvätá noc
Presvätá noc


Nr. 83
VI - 2011
1 Eur
pridať k objednávke

V Tvojej prítomnosti, Pane
V Tvojej prítomnosti, Pane


Nr. 82
V - 2011
1 Eur
pridať k objednávke

Predrahá krv
Predrahá krv


Nr. 80
III - 2011
1 Eur
pridať k objednávke

Modlitba, kľúč k Božiemu Srdcu
Modlitba, kľúč k Božiemu Srdcu


Nr. 79
II - 2011
1 Eur
pridať k objednávke

V Pánovi ste sa stali svetlom. Žite ako deti svetla.
V Pánovi ste sa stali svetlom. Žite ako deti svetla.

Nr. 77
VI - 2010
1 Eur
pridať k objednávke

Presvätá Tvár
Presvätá Tvár


Nr. 76
V - 2010
1 Eur
pridať k objednávke

Kňaz a kňazská matka II
Kňaz a kňazská matka II


Nr. 74
III - 2010
1 Eur
pridať k objednávke

Kňaz a kňazská matka I
Kňaz a kňazská matka I


Nr. 73
II - 2010
1 Eur
pridať k objednávke

Ženie nás Kristova láska II
Ženie nás Kristova láska II


Nr. 72
I - 2010
1 Eur
pridať k objednávke

Premieňajúca sila odpúšťajúcej lásky
Premieňajúca sila odpúšťajúcej lásky


Nr. 67
II - 2009
1 Eur
pridať k objednávke

Pravé svetlo prišlo na svet
Pravé svetlo prišlo na svet


Nr. 65
VI - 2008
1 Eur
pridať k objednávke

Utrpenie a zmŕtvychvstanie
Utrpenie a zmŕtvychvstanie


Nr. 61
II - 2008
1 Eur
pridať k objednávke

Zo života našich misionárov III
Zo života našich misionárov III


Nr. 60
I - 2008
1 Eur
pridať k objednávke

Čím viac si ma budete uctievať, tým viac vás budem žehnať
Čím viac si ma budete uctievať, tým viac vás budem žehnať

Nr. 59
VI - 2007
1 Eur
pridať k objednávke

Zo života našich misionárov II
Zo života našich misionárov II


Nr. 58
V - 2007
1 Eur
pridať k objednávke

Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca
Za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca


Nr. 56
III - 2007
1 Eur
pridať k objednávke

Hlas umlčanej Cirkvi
Hlas umlčanej Cirkvi


Nr. 55
II - 2007
1 Eur
pridať k objednávke

Prijatí do Matky Cirkvi
Prijatí do Matky Cirkvi


Nr. 54
I - 2007
1 Eur
pridať k objednávke

A v temnotách zažiarilo svetlo
A v temnotách zažiarilo svetlo


Nr. 53
VI - 2006
1 Eur
pridať k objednávke

Prišiel som hľadať, čo sa stratilo
Prišiel som hľadať, čo sa stratilo


Nr. 52
V - 2006
1 Eur
pridať k objednávke

Kresťanská šľachta povolaná k svätosti!
Kresťanská šľachta povolaná k svätosti!


Nr. 51
IV - 2006
1 Eur
pridať k objednávke

Obráťte sa a verte evanjeliu!
Obráťte sa a verte evanjeliu!


Nr. 50
III - 2006
1 Eur
pridať k objednávke

Bol mŕtvy a opäť žije
Bol mŕtvy a opäť žije


Nr. 49
II - 2006
1 Eur
pridať k objednávke

Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je Moje Telo, ktoré sa obetuje za vás
Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je Moje Telo, ktoré sa obetuje za vás

Nr. 48
I - 2006
1 Eur
pridať k objednávke

Dieťa sa nám narodilo, na jeho pleciach spočíva všetka vláda a moc
Dieťa sa nám narodilo, na jeho pleciach spočíva všetka vláda a moc

Nr. 47
VI - 2005
1 Eur
pridať k objednávke

Som s vami po všetky dni
Som s vami po všetky dni


Nr. 46
V - 2005
1 Eur
pridať k objednávke

Jozef z rodu Dávidovho
Jozef z rodu Dávidovho


Nr. 43
II - 2005
1 Eur
pridať k objednávke

Jeho meno je Emanuel
Jeho meno je Emanuel


Nr. 41
IV - 2004
1 Eur
pridať k objednávke

Zvestujte všetkým národom radostnú zvesť
Zvestujte všetkým národom radostnú zvesť


Nr. 38
I - 2004
1 Eur
pridať k objednávke

Vedzte, že pápež myslí na každého jedného z vás!
Vedzte, že pápež myslí na každého jedného z vás!


Nr. 36
V - 2003
1 Eur
pridať k objednávke

Moc ruženca
Moc ruženca


Nr. 35
IV - 2003
1 Eur
pridať k objednávke