Dielo Ježíša Velkňaza - Rodina Panny Márie


Anno Domini
Anno Domini
Dvoj-CD s piesňami a skladbami z rôznych krajín sveta – od Adventu a Vianoc, cez Pôst a Veľkú noc, mariánske sviatky, až po slávnosť Krista Kráľa. V priloženej brožúrke nájdete i krátke vysvetlenie jednotlivých liturgických sviatkov.
10 Eur
pridať k objednávke

Pane, zostaň s nami
Pane, zostaň s nami
Piesne poklony a chvály v rôznych rečiach, žalmy, ako aj zhudobnené Zasvätenie Panne Márii, ktoré sú konkrétnou pomocou k modlitbe – či už doma, alebo na cestách.
5 Eur
pridať k objednávke

Boh je iba láska a milosrdenstvo
Boh je iba láska a milosrdenstvo
Modlitba ruženca Božieho milosrdenstva s meditáciami z Denníka sv. sestry Faustíny na tému zmierenie. Piesne a inštrumentálny doprovod nahrali bratia a sestry Rodiny Panny Márie.
5 Eur
pridať k objednávke

Poďte, pokloňme sa!
Poďte, pokloňme sa!
Vianočné piesne a koledy vo viacerých rečiach z rôznych krajín v podaní Rodiny Panny Márie. Cudzojazyčné texty piesní si môžete v slovenskom preklade prečítať v priloženej knižke.
5 Eur
pridať k objednávke

Ruženec Božieho milosrdenstva
Ruženec Božieho milosrdenstva
Modlitba ruženca Božieho milosrdenstva doprevádzaná piesňami a úryvkami z posolstiev sv. sestry Faustíny.
5 Eur
pridať k objednávke

Ruženec pre detské srdcia
Ruženec pre detské srdcia
Ruženec sa modlia deti zo Spojenej katolíckej školy v Nitre, ktoré k piatim tajomstvám svetla nahrali a naspievali piesne pod vedením sestier Rodiny Panny Márie. Medzi jednotlivými desiatkami zaznejú v podaní detí aj známe biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi, Milosrdnom Samaritánovi a Dobrom pastierovi.
5 Eur
pridať k objednávke

Radostný ruženec
Radostný ruženec
Modlitba radostných tajomstiev posvätného ruženca s piesňami k jednotlivým desiatkom.
5 Eur
pridať k objednávke

Bolestný ruženec
Bolestný ruženec
Modlitba bolestných tajomstiev posvätného ruženca s piesňami k jednotlivým desiatkom.
5 Eur
pridať k objednávke

Totus Tuus, Mária
Totus Tuus, Mária
V tomto jubilejnom roku storočnice fatimských zjavení, sme pre Vás zostavili CD s mariánskymi piesňami z celého sveta. Nech je pre Vás pomocou, často a s dôverou sa utiekať k Panne Márii.
5 Eur
pridať k objednávke

Narodil sa nám Spasitel
Narodil sa nám Spasitel
„Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán.“ Tieto slová útechy a radosti z narodenia nášho Spasiteľa zaznievajú z úst anjela pre ľudí všetkých národov už viac ako dve tisícročia. Aj my, bratia a sestry z Rodiny Panny Márie, sa chceme pridať k tomuto radostnému zvolaniu prostredníctvom adventných a vianočných piesní z celého sveta.
6 Eur
pridať k objednávke

Príď, Pane Ježišu!
Príď, Pane Ježišu!
„Príď, Pane Ježišu!“ - Inštrumentálne prevedenie známych i menej známych piesní a skladieb z rôznych kútov sveta.
9 Eur
pridať k objednávke